من پشت کردم به همه دنیا، تا رو به تو سجاده بندازم ...
   
 
نویسنده : تکیه گاه
تاریخ : یکشنبه شانزدهم تیر 1392

31 خرداد تولد تکیه گاه بود .. 

تو این یه سال خیلی چیزا یاد گرفتم .. خیلی چیزا برام روشن تر شد .. کلی دعا کردم و کلی دعا به سمتم سرازیر شد .. 

تو این یه سال خیلی ها بهم محبت داشتن .. و از طرفی هم خیلی حرف ها شنیدم .. 

خیلی ها باهام درد و دل کردن و خیلی ها به درد دل هام گوش دادن .. و البته خیلی ها هم موقع دلتنگی هام تنهام گذاشتن .. 

تنهام گذاشتن تا با خدا باشم ..

تو این یه سال تکیه گاه محکمِ محکم بوده که اونم توفیق خداست .. 

اینم بگم که به هدفم از برپایی تکیه گاه رسیده ام .. مدت هاست ..

این سجاده ای که رو به تو پهن شده مالِ این یه سال نیست .. تا همیشه رو به تو خواهد بود .. 

* تبریکاتِ با تاخیر را نیز می پذیریم!